Tvorba webových stránok a eShopovZaložiť webovú stránkuZaložiť e-shop

Aktuality

 


                            P o z v á n k a

V zmysle rokovacieho poriadku zvolávam zasadnutie Oblastného výboru

SZCH Považská Bystrica, ktoré sa uskutoční dňa 19. decembra 2016

/ t.j. v pondelok/ o 17,00 hod v priestoroch ZO SZCH vo Sverepci.

 

Program:

1, Otvorenie

2, Kontrola uznesení

3, Vyhodnotenie výstav

4,Zhodnotenie slávnostného aktívu k 60 výročiu založenia chovateľstva

v oblasti Pov .Bystrica

5, Príprava uznávacích konaní v chove hydiny a králikov

6, Prerokovanie nového návrhu kritérií chovateľskej súťaže

7, Stav finančných prostriedkov OV a zapracovanie návrhov do rozpočtu

na r. 2017

8, Príprava VČS ZO a Oblastného aktívu zástupcov ZO v r. 2017

9, Rôzne

10, Uznesenie a záver

 

Účasť všetkých členov OV SZCH je povinná. Zasadnutia sa zúčastní aj predseda

kontrolnej komisie.

 

TOPlist